ช่องทางติดต่อ

 
 
 
 
 
 
 

มา กด LIKE กันเถอะ

 หมวดหมู่สินค้า

จำนวนผู้เข้าชม

0003780330

ประวัติมายากลประเทศไทย (ฉบับย่อ)

               มายากล บนโลใบนี้ เกิดมา เมื่อใด ที่ใด ไม่มีใครทราบแน่ชัดมีเพียงพบ ภาพวาดถ้วย 3 ใบ บนผนังถ้ำ และบันทึกเรื่องราวต่างๆทั่วโลก คาดว่า ต้นกำเนิด น่าจะมาจากประเทศกรีก แล้วค่อยเผยแพร่ไป 

 

 

 

  

 

 แล้ว มายากล เข้ามาในไทย เมื่อใด ?

        

        ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด  . ชาลี คิดว่าวิทยากลน่าจะเข้ามาในเมืองไทยพร้อม กับการที่เริ่มทำการค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาเผยแพร่วัฒนธรรมต่าง รวมทั้งวิทยากลด้วย

        น่าจะประมาณ 300 กว่าปีที่แล้ว จากหลักฐาน

 

         นิโกลาส์ แชรแวส  บันทึก ไว้ใน หนังสือประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อ .. 2231

            

      “นักแสดงบางคนสามารถแสดงปาฏิหาริย์ให้เกิดดอกไม้ต่างๆ ในกระถางขึ้นได้

 

รู้หรือไม่ ว่าเรามีสมาคมกล ตั้งแต่ รัชกาลที่5 

 

          จาก พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 5) เรื่องลิลิตนิทราชาคริต ซึ่งทรงนิพนธ์ในช่วงปี ..2420  ระบุว่า

 

         ในเมืองไทยเคยมีสมาคมกลมาก่อน ใช้ชื่อว่า ROYAL MAGICAL SOCIETY แต่เดิมเรียกอ่านกันว่า  รอแยล มายิเกมต์ โซไซเอตี หรือ   สมาคมนักกลหลวง (ระบุชื่อภาษาไทยตามระเบียบตำนานละคร พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ฉบับ ..2465)

                      ก่อตั้งเมื่อปี ..2419 ประธานสมาคมคือ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช (ต้น สกุลภาณุพันธุ์) ซี่งทรงเป็นพระอนุชาแท้ ของ .5

 

 

บันทึกมายากล

 

        หนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ เล่ม 2 หน้า 130 ของหมอบรัดเลย์  ซึ่งพิมพ์ในสมัยรัชการที่ 4 บันทึกว่า

 

                "ปี ..2409 กรมพระราชวังบวรไชยชาญ ทรงกำลังหัดเล่นกลด้วยน้ำยาเคมีต่าง เป็นการประหลาด "

 

     

                หนังสือจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาคที่ 1 พระราชนิพนธ์ในรัชการที่ 5 บันทึกถึงงานรื่นเริงปีใหม่ (..2419)   บันทึกไว้ว่า

 

 

              "....หนนี้ (.5) แต่งแฟนซีเป็น ปชา (PACAH เจ้าเมืองตุรกี) เจ้านายองค์อื่น แต่เป็นขุนนางอังกฤษบ้าง รอบินฮูดบ้าง ชายครึ่งหญิงบ้าง ฯลฯ ครั้นเสวยแล้วจับฉลากของต่าง แล้วเล่นกลแลเซียเตอ (THEATRE) คือเล่นกลและละครปีนี้เล่นเรื่องอาลีบาบา ผู้เล่นกลมี กรมขุนเจริญผลฯ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ เป็นต้น พระองค์ทรงทอดพระเนตรการเล่นกลจบแล้ว ทรงตรัสว่าแลกลนี้เล่นสนุกนัก...."

 

                ลิลิตนิทราชาคริช ปี .. 2465   บันทึกไว้ว่า

       

              เวลาย่ำค่ำเสด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดสวดมนต์แล้วตรัสกับสมเด็จกรมพระฯ ทูลเรื่องภาษีอากรต่างๆ แล้วทูลว่า เจ้าพระยาสุรวงศ์มาพูดด้วยการหาดไทยกับท่านเวลาวันนี้ว่า จะช่วยฉลองพระเดชพระคุณทุกอย่าง ให้ทรงจัดการออฟฟิศเสียให้เรียบร้อยด้วยกรมหาดไทยค้นหนังสือหนังหานั้นยากนัก ถ้าจะจัดการแล้วให้เอาพระนรินทรมาไล่เลียงดูก็ได้ เขาเคยแล้ว ท่านทรงตอบเวลานี้เพิ่งแรกรับการจะขอรอไว้ก่อน ท่านจึงว่าภายหลังต่อไป (สมเด็จดูค่อยสบายพระทัยมาก) สวดมนต์จบแล้วเสด็จขึ้น ทรงซ้อมเล่นกลจนเวลา ทุ่ม เลิกเสด็จขึ้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 

 

       แสดงว่าวิทยากลเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แต่มารวมตัวก่อตั้งเป็นรูปร่างในนามสมาคมนักกลหลวง ในรัชกาลที่ 5

      นอกจากนั้นแล้วยังเคยมีการแจกรางวัลให้กับผู้ที่แสดงกลดี ตามที่มีบันทึกไว้

 

          ปี .. 2421 มีนักวิทยากลอีกท่านหนึ่งที่น่าสนในคือ หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ผู้ซึ่งเป็นทั้งนักวิทยากลและจิตรกรวาดรูป ท่านเคยคิดจะตั้งโรงเล่นกลขึ้น แต่ต่อมาไม่ทราบด้วยเหตุใดเรื่องนี้จึงไม่มีการบันทึกเพิ่มเติม  

 

        

 

 

          เป็นเรื่องแปลกที่เรื่องราวของ สมาคมนักกลหลวง ได้หายไปไม่มีการบันทึกไว้รัชสมัยของ รัชกาลที่ 6 ทั้งๆ ที่พระองค์ (รัชกาลที่ 6) ท่านก็ทรงเป็นผู้ที่ชื่นชมเรืองราวการแสดงอยู่ไม่น้อย  เรื่องเกี่ยวกับวิทยากลของไทยที่รวบรวมมานี้ ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าครบถ้วนเพราะยังคงมีเรื่องราวอีกมากที่ยังหาไม่พบ ในโอกาสต่อไปผู้เขียนจะสืบค้นเรื่องราวของวิทยากลไทย ในยุคช่วงสงครามโลก ที่เข้ามาเผยแผ่ในรูปแบบของ กลกลางแปลง กลขายยา และ ปาหี่

 

      

 เอกสารอ้างอิง

- เอกสารชมรมสยามเมจิกคลับ ฉบับเดือนกันยายน .. 2543 โดย ชาลี ประจงกิจกุล

-  ลิลิตนิทราชาคริช ปี .. 2465 หน้า 231

- หนังสือบางกอกรีคอร์เดอร์ เล่ม 2 ปี .. 2409 หน้า 130

- จดหมายเหตุพระราชกรณียกิจรายวัน ปี .. 2476 และ .. 2477 ภาค 1,6,7

- หนังสือข่าวราชการปี .. 2418 และ .. 2419

- ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม .. 2231

- จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป รศ. 116 โดย พระยาศรีสหเทพ

-  หนังสือศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือน กรกฎาคม 2539

- หนังสือราชสำนักสโมสร โดย อเนก นาวิกมูล
หนังสือเจ้าชีวิต ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 โดยพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

 

  

ย่อจาก ฉบับปรับปรุงแก้ไข เมื่อ .. 2549  

    โดย  . ชาลี  ประจงกิจกุล    

               

 

เรียบเรียงใหม่ โดย ลืมตามาก็กล   (1 .. 2563)

 

หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัย

01 กันยายน 2563

ผู้ชม 1138 ครั้ง

Engine by shopup.com