ช่องทางติดต่อ

 
 
 
 
 
 
 

มา กด LIKE กันเถอะ

 หมวดหมู่สินค้า

จำนวนผู้เข้าชม

0003780261

จรรยาบรรณ ของ นักมายากล

จรรยาบรรณ ของ นักมายากล

แทบจะ ทุกวงการ ทุกอาชีพ เช่น แพทย์ ครู นักหนังสือพิมพ์ นักดนตรี นักเขียน นักบัญชี นักมวย ฯลฯ ต่างต้องมี จรรยาบรรณ ของตนเอง และต้องประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

คำว่า “จรรยาบรรณ” พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า
จรรยาบรรณ (จัน-ยา-บัน) น. ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

จรรยาบรรณ นี้ ไม่ใช่ “กฎ” ไม่ใช่ “ข้อบังคับ” หากแต่เป็นสิ่งที่ผู้อยู่ในสังคมอาชีพนั้นๆ จำต้องพึงปฏิบัติ และ มีความสำนึกในระดับที่ลึกลงสู่จิตสำนึก เปรียบเสมือนธรรมนูญประจำใจ จรรยาบรรณ ไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเลยเหมือนกฏหมาย แต่สิ่งที่สมาชิกในสังคมอาชีพนั้นๆ จะมอบให้กับผู้ที่ละเลย มันใหญ่หลวงและรุนแรง จนแทบไม่มีพื้นที่ให้ผู้ที่ละเลยได้วางเท้าของตน ติดคุกตามกฏหมายยังมีวันพ้นโทษ แต่ติดโทษทางสังคมนั้น ไม่มีอายุความ

ในวงการ มายากล ของพวกเราก็เช่นกัน เรามี จรรยาบรรณนักมายากล และ จรรยาบรรณ ของเราก็มีข้อแตกต่างจากจรรยาบรรณของสาขาอาชีพอื่น จรรยาบรรณนักมายากล ไม่ได้มีให้พึงปฏิบัติ สำหรับผู้มีอาชีพเป็นนักมายากลเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึง นักมายากลสมัครเล่น และยังเคร่งครัดถึงผู้ที่ซื้ออุปกรณ์มายากลไปเล่นสนุกๆ (ซึ่งอาจจะเคร่งครัด หนัก-เบา ต่างจากผู้ที่ยึดเป็นอาชีพและสมัครเล่น)

จรรยาบรรณนักมายากลนี้มีความเป็นสากล นักมายากลทั่วโลกพึงปฏิบัติเหมือนกันหมด สมาคมนักมายากลโลก 2 สมาคม The International Brotherhood of Magicians ( I.B.M.) และ The Society of American Magicians (S.A.M.) ก็ให้สมาชิกทั่วโลกของตนยึดถือปฏิบัติมายาวนานกว่าครึ่งทศวรรษ
แต่เดิมจรรยาบรรณนักมายากลของสากล มีอยู่ 5 ข้อ ดังนี้
1. ไม่เปิดเผยความลับ
2. ไม่จับผิดการแสดงของผู้อื่น
3. ไม่แสดงกลเดิมซ้ำในวาระเดียวกัน
4. ต้องฝึกฝนให้ชำนาญก่อนออกแสดง
5. หมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ

 

 

 

        ผู้เขียนได้เห็นจรรยาบรรณนักมายากลเป็นภาษาไทยครั้งแรกจากเอกสารของ ชมรมวิทยากล สยามเมจิก ในปี พ.ศ. 2520

และหลังจากนั้นได้เผยแพร่ไปยังร้านจำหน่ายอุปกรณ์มายากลตามห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง โดยติดไว้บนตู้กระจกให้กับผู้ซื้อได้อ่านและนำไปปฏิบัติ แม้แต่อุปกรณ์มายากลของ Tenyo ประเทศญี่ปุ่นในยุคก่อนๆ ยังมีจรรยาบรรณนักมายากล พิมพ์ไว้ในกระดาษสอนวิธีการแสดง

จรรยาบรรณนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย และตามบริบทของสังคมนั้นๆ ในปัจจุบัน จรรยาบรรณนักมายากล ของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกัน หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่า แต่ละสมาคม หรือ ชมรม มีเป้าประสงค์ของตนอย่างไร แม้แต่สมาพันธ์นักมายากลโลก The International Federation of Magic Societies (FISM) (Fédération Internationale des Sociétés Magiques) ก็ยังไม่ได้กำหนดตายตัว หากแต่ให้ประเทศสมาชิกของตนกำหนดกันเองตามความเหมาะสม แต่โดยรวมก็ยังมีเนื้อหาไม่ต่างจาก 5 ข้อเดิม ดังกล่าวข้างต้น

ตัวอย่าง จรรยาบรรณนักมายากล ในปัจจุบันบางแห่ง
1. ไม่เปิดเผยความลับ
2. ไม่จับผิดการแสดงของผู้อื่น
3. ไม่แสดงกลเดิมซ้ำในวาระเดียวกัน
4. ต้องฝึกฝนให้ชำนาญก่อนออกแสดง
5. หมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ
6. ไม่ขโมย หรือ เลียนแบบ (ก๊อปปี้) ไอเดียของผู้อื่น
7. ต้องให้เครดิตแก่เจ้าของไอเดียและผู้คิดค้น
8. ร่วมกันพัฒนาศิลปะการแสดงมายากลให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น

จะเห็นได้ว่า จรรยาบรรณนักมายากล เป็นสิ่งที่นักมายากลทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากเราเป็นผู้ที่รักใน ศาสตร์และศิลปะการแสดงมายากล ไม่ว่าจะเป็น สมัครเล่น อาชีพ นักสะสมอุปกรณ์ หรือ เป็นผู้ที่ซื้อมาเล่นสนุกเป็นครั้งคราว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใส่ใจในเรื่องของ จรรยาบรรณ จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็ไม่ควรก้าวเข้าไปในสังคมนั้นๆ เพราะจะทำให้สังคมนั้น วงการนั้น เกิดความเสื่อมเสีย รวมทั้งตนเองด้วย

ท่านสามารถพัฒนา วงการมายากล ได้ 2 วิธี
1. ก้าวเข้าไปร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
2. รีบเดินออกไปอย่างรวดเร็ว

เขียนโดย: อ. ชาลี ประจงกิจกุล

 

 

 


บทความนี้สามารถนำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้เขียน - ชาลี ประจงกิจกุล

เพิ่มเติม

จรรยาบรรณ นักมายากล ของ  The International Brotherhood of Magicians ( I.B.M.) และ The Society of American Magicians (S.A.M.) 

1) Oppose the willful exposure to the public of any principles of the Art of Magic, or the methods employed in any magic effect or illusion.
ไม่ยินดีและไม่เห็นด้วยกับการตั้งใจเปิดเผยเทคนิคมายากลหรือวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ เพื่อให้เกิดผลทางมายากลหรือการลวงตาต่อสาธารณะ
2) Display ethical behavior in the presentation of magic to the public and in our conduct as magicians, including not interfering with or jeopardizing the performance of another magician either through personal intervention or the unauthorized use of another's creation.
มีจรรยาบรรณในการแสดงมายากลต่อสาธารณะเยี่ยงนักมายากล ซึ่งรวมถึงการไม่ไปแทรกแซงหรือไปทำอันตรายต่อการแสดงของนักมายากลคนอื่น ในรูปแบบการแทรกแซงเชิงบุคคลหรือการนำความคิดริเริ่มของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
3) Recognize and respect for rights of the creators, inventors, authors, and owners of magic concepts, presentations, effects and literature, and their rights to have exclusive use of, or to grant permission for the use by others of such creations.
รู้และเคารพในสิทธิ์ของผู้สร้าง ผู้ประดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์ และเจ้าของแนวคิดมายากล การแสดง ผลลัพธ์และวรรณกรรม และลิขสิทธิ์ เพื่อให้มีการนำไปใช้ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาต
4) Discourage false or misleading statements in the advertising of effects, and literature, merchandise or actions pertaining to the magical arts.
ไม่สนับสนุนถ้อยคำที่ไม่ถูกต้องหรือข้อความที่ชักชวนไปทางที่ผิด ที่เกิดขึ้นในรูปแบบของการนำเสนอผลลัพธ์และวรรณกรรม การจำหน่ายหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์มายากล
5) Discourage advertisement in magic publications for any magical apparatus, effect, literature or other materials for which the advertiser does not have commercial rights.
ไม่สนับสนุนการโฆษณาอุปกรณ์และเครื่องมือมายากล ผลลัพธ์และวรรณกรรม ซึ่งผู้โฆษณาไม่ได้รับลิขสิทธิ์การค้า ที่ปรากฎบนสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในแวดวงมายากล
6) Promote the humane treatment and care of livestock used in magical performances.
ส่งเสริมการดูแลรักษาสัตว์ที่ใช้ในการแสดงอย่างมีมนุษยธรรม

 

 จัดทำโดย  ลืมตามาก็กล

 

 

01 กันยายน 2563

ผู้ชม 680 ครั้ง

Engine by shopup.com